สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : Property Consultants

ลักษณะงาน

1. ให้ข้อมูลสนับสนุนงานขาย และให้คำปรึกษาด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ AssetWise

2. ศึกษาจุดเด่นของโครงการต่าง ๆของ AssetWise และสื่อสาร ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์

3. ทำทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า

4. ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย รวมถึงแนะนำสินเชื่อให้กับลูกค้า

5. ติดต่อหาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์

6. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ
  3. มีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย (คอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยว) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน / สัปดาห์ (วันหยุดเวียนกะ)​
อัตราที่รับ : 10 อัตรา