สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : SAP Functional

ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบ SAP ERP Module FI/CO/PS/MM
  • วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ SAP
  • Configuration, Modification, Support on SAP in FI/CO/PS/MM Module
  • Support ระบบ SAP ส่วนของ Business Process, Configuration, Functional Spec
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ปริญาญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่กี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ERP, SAP Support 0-2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราที่รับ : 2 อัตรา