สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : IT Support

ลักษณะงาน
 • ดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
 • ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ให้ใช้งานได้ และอัปเดตอยู่เสมอ
 • กำหนดค่าและการแก้ไขปัญหาใน OS Windows - บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย LAN/WAN Protocol TCP/IP, Protocol
 • การกำหนดเส้นทางและเทคโนโลยีเครือข่าย, Network Layer 2, Network Layer 3
 • จัดทำรายงานป้องกันและบำรุงรักษาประจำเดือน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-26 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ IT Support 0-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ Lan/Wireless, Antivirus, Windows Installation, Computer Repaire
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราที่รับ : 1 อัตรา