สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : Project Marketing

ลักษณะงาน
 • ควบคุมดูแล บริหารจัดการ การตลาดโครงการ ( Condominium ) แนวสูง และ บ้านเดี่ยว แนวราบ
 • บริหารจัดการ และกำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์การตลาด ทั้ง Online และ Offline ในระยะสั้นและระยะยาว
 • บริหารจัดการงานการตลาดให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด คิด Campaign การตลาด ทั้ง Online และ Offline ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้ดี
 • บริหารการจัดการเปิดโครงการ วางแผน และควบคุมการสำรวจ ทำ Pre-Feasibility และจัดทำแคมเปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อต่าง ๆ
 • ศึกษาตลาดและสำรวจโครงการคู่แข่งเปรียบเทียบ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบดี มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
อัตราที่รับ : 1 อัตรา