สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : Site Engineer (Detached Single House) Sai 7 & Rangsit Klong 2

ลักษณะงาน
  • Monitoring constructing process and update stage of construction
  • Consulting and mentoring all subordinate to solving problem in effective way, leading project management and including motivating team
  • Managing and monitoring budget and costing of each project to be efficient depend on action plan
  • Responsible for any assignment from supervisor
  • Consulting with customer for inspect house
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • Bachelor’s degree in Civil Engineering
  • Minimum 3-5 years working experience in Business Real estate (Detached Single House)
  • Leadership skill, communication skill, problem-solving, and planning skill is required
  • Good communication and positive attitude, good teamwork
  • Able to use a computer and good command of Program AutoCAD, Microsoft Project
อัตราที่รับ : 10 อัตรา