สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : 2024 Internship (Civil Engineer)

ลักษณะงาน
  • เรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงแนวราบ ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ (ขาย/สร้าง/โอน)
  • ทดลองปฎิบัติงานจริงที่หน้างาน (โครงการ Estra Rangsit Klong2, The Arbor Donmuang Changwattana, The Arbor Ramindra, The Hornor, Estra Serenity, Chan The Rever)
  • มีโอกาสร่วมงานกับทางบริษัททันทีหลังจบการศึกษา

 

หมายเหตุ ได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 จากทุกสถาบัน
  • ศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
  • มีความอดทน พร้อมลุยงาน Onsite
  • มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อัตราที่รับ : 20 อัตรา